Je medewerkers werken dagelijks aan een maatschappelijke taak. Ze hebben specifieke vakkennis en zetten die zorgvuldig in.

Ze krijgen te maken met een steeds veranderende omgeving, wetten en regels. Van hen wordt doorgaans steeds meer veerkracht gevraagd.

Inwoners, organisaties en ondernemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en regie. Dit vraagt een aangepaste manier van dienstverlenen. Als netwerkpartner met een uitvoerende en soms controlerende taak.

Laat je medewerkers een van onze trainingen volgen.

Hierdoor krijgen ze een andere beleving en kijk op samenwerken. Ze komen met energie en nieuwe inzichten terug op de werkvloer.

Tijdens onze trainingsprogramma’s leren jouw medewerkers hoe zij zichzelf kunnen blijven in optimaal en gericht persoonlijk contact met inwoners en collega’s op de werkvloer. Zo zorgen zij ervoor, dat inwoners positief praten over je medewerkers en zich geholpen voelen met hun advies en ondersteuning.

Gastvrij dienstverlenen

  • Kennismaking met gastvrij dienstverlenen
  • Gastvrij en resultaatgericht dienstverlenen in het sociaal domein
  • Samenwerken aan optimale dienstverlening
  • Het gemeentehuis als hotel
  • De beste versie van jezelf
  • Methodiek Koers-G

Communicatietrainingen

  • AI en contact
  • Positieve houding en gedrag
  • Motiverende gespreksvoering
  • Waarden en criteria, doelen en resultaten, taken en rollen
  • Voorkomen van klachten en klachtafhandeling
  • Luisteren, feedback geven, briefen
  • Boeiend overtuigen
  • NLP-trainingen

Communicatieadvies

  • Algemeen communicatieadvies
  • Participatieadvies
  • Communicatieondersteuning
  • Factor C-sessies

Ervaren in:

  • sociaal domein
  • buitenruimte
  • omgevingswet
  • arbeidsmarkt
  • bedrijvencontact

Stap jij in?

Kom binnen en maak een online afspraak van 15 minuten.

Vul je gegevens in en je krijgt direct een link naar de online agenda.